13.03.14

Nadeszła wiosna i rozpoczął się seon pylenia. Obecnie notowane jest średnie stężenie pyłku leszczyny, a olszy wysokie i bardzo wysokie. Pylenie rozpoczęły cisy, jesiony, topole i wierzby.